Làm vòng tay

Làm vòng tay (2)

Nguyên liệu

• Hạt gỗ màu

• Đinh

• Khoen tròn

• Khóa càng cua

• Kềm

Làm vòng tay (2)

Các bước thực hiện

Bước  01
Gắn khóa càng cua vào đầu cây đinh
Gắn khóa càng cua vào đầu cây đinh
Bước  02
Xỏ hạt gỗ màu vào
Xỏ hạt gỗ màu vào
Bước  03
Dùng kềm uốn cong đầu còn lại của đinh
Dùng kềm uốn cong đầu còn lại của đinh
Bước  04
Gắn tiếp cây đinh thứ 2 vào
Gắn tiếp cây đinh thứ 2 vào
Bước  05
Rùi làm tương tự
Rùi làm tương tự
Bước  06
Tiếp tục làm cho đến khi vòng đạt độ dài vừa tay bạn
Tiếp tục làm cho đến khi vòng đạt độ dài vừa tay bạn
Bước  07
Gắn khoen tròn vào cuối vòng nữa là xong rùi.

Gắn khoen tròn vào cuối vòng nữa là xong rùi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s