Làm vòng tay bằng chỉ

Làm vòng tay bằng chỉ

Nguyên liệu

• Chỉ màu

• Kéo

Làm vòng tay bằng chỉ

Các bước thực hiện

Bước  01
Cắt 3 đoạn chỉ màu.
Cắt 3 đoạn chỉ màu.
Bước  02
Cột gút 3 đoạn chỉ lại với nhau.
Cột gút 3 đoạn chỉ lại với nhau.
Bước  03
Thắt bím 1 đoạn rồi cột gút lại.
Thắt bím 1 đoạn rồi cột gút lại.
Bước  04
Dùng chỉ màu trắng quấn quanh chỉ màu hồng và xanh.
Dùng chỉ màu trắng quấn quanh chỉ màu hồng và xanh.
Bước  05
Tiếp tục dùng chỉ màu hồng quấn quanh chỉ trắng và xanh.
Tiếp tục dùng chỉ màu hồng quấn quanh chỉ trắng và xanh.
Bước  06
Dùng tiếp chỉ màu xanh quấn quanh chỉ màu hồng và trắng.
Dùng tiếp chỉ màu xanh quấn quanh chỉ màu hồng và trắng.
Bước  07
Cột gút lại
Cột gút lại
Bước  08
Tiếp tục thắt bím cho tới khi đạt độ dài vừa ý rùi cột gút lại. Với kiểu vòng này bạn có thể dùng đeo tay hoặc đeo chân lun nha .
Tiếp tục thắt bím cho tới khi đạt độ dài vừa ý rùi cột gút lại. Với kiểu vòng này bạn có thể dùng đeo tay hoặc đeo chân lun nha .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s