Vòng tay dây da

Vòng tay dây da

Nguyên liệu

• Dây da

• Kềm

• Khoen tròn, khóa càng cua

• Khóa kẹp

• Cút áo

Vòng tay dây da

Các bước thực hiện

Bước  01
Đầu tiên các bạn cắt dây da thành 5 đoạn dài bằng nhau nha.
Đầu tiên các bạn cắt dây da thành 5 đoạn dài bằng nhau nha.
Bước  02
Dùng khóa kẹp để kẹp đầu 5 sợi dây lại với nhau.
Dùng khóa kẹp để kẹp đầu 5 sợi dây lại với nhau.
Bước  03
Tiếp theo các bạn xỏ cút áo vào các sợi dây.
Tiếp theo các bạn xỏ cút áo vào các sợi dây.
Bước  04
Sau khi xỏ cút áo xong thì các bạn dùng khóa kẹp đầu còn lại của các sợi dây. Chú ý là để các sợi dây bằng nhau nhé.
Sau khi xỏ cút áo xong thì các bạn dùng khóa kẹp đầu còn lại của các sợi dây. Chú ý là để các sợi dây bằng nhau nhé.
Bước  05
Gắn khoen tròn vào 1 đầu của vòng tay.
Gắn khoen tròn vào 1 đầu của vòng tay.
Bước  06
Đầu còn lại các bạn gắn khóa càng cua vào là vòng tay của chúng ta hoàn thành rồi nhé.
Đầu còn lại các bạn gắn khóa càng cua vào là vòng tay của chúng ta hoàn thành rồi nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s