Làm vòng tay dây cối

 

Làm vòng tay dây cối

Nguyên liệu

• Dây cối ( hồng , trắng , vàng )

• Khoen tròn

• Khoen càng cua

• Khoen móc tròn

• Khoen khóa vuông

• Kéo

• Kìm mũi nhọn

• Mặt giả cổ

• nguồn : beautypolish

Làm vòng tay dây cối

Các bước thực hiện

Bước  01
Xỏ 2 dây vào khoen tròn như trong hình
Xỏ 2 dây vào khoen tròn như trong hình
Bước  02
Cột gút đầu dây lại
Cột gút đầu dây lại
Bước  03
Dùng khóa vuông kẹp cuối 2 đầu dây lại
Dùng khóa vuông kẹp cuối 2 đầu dây lại
Bước  04
Dùng móc tròn móc vào khoen khóa vuông
Dùng móc tròn móc vào khoen khóa vuông
Bước  05
Móc thêm khóa tròn vào nữa là hoàn thành
Móc thêm khóa tròn vào nữa là hoàn thành
Bước  06
Nếu bạn thích thì có thể gắn thêm mặt giả cổ vào để làm kiểu móc khóa độc đáo như sau
 Nếu bạn thích thì có thể gắn thêm mặt giả cổ vào để làm kiểu móc khóa độc đáo như sau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s